ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ

យើងខ្ញុំនៅទីនេះដើម្បីដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលមាននៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក ដោយក្តីសោមនស្សរីករាយ។

សាខាបាត់ដំបង

ផ្ទះលេខ 86 ផ្លូវលេខ 2.5 បាត់ដំបង, កម្ពុជា

+855 96 926 9999

info@vtechss.com